TT Reglement

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT INTERNATIONALE JUBILEUM GLOSTERSHOW (29e show)

9 NOVEMBER 2019 / SLUITING INZENDTERMIJN STRIKT OP 30 Oktober

INSCHRIJVING
1.        Er kan ingeschreven worden door alle vogelliefhebbers uit binnen- en buitenland die Glosters kweken en deze voorzien van een vaste voetring met een eigen kweeknummer.

2.        Er kan ingeschreven worden in 48 verschillende klassen, verdeeld over 2 verschillende groepen:
a. Championklasse
b. Juniorklasse: voor inzenders jonger dan 17 jaar.
Let op dat u uw vogels in de goede klasse inschrijft. Het heeft op de keurdag grote vertragende gevolgen indien u zich niet houdt aan bovenstaande regels.

3.      Vraagprogramma: zie schema achterop het inschrijfformulier.
Groep 42, 100% geel consort. ( met 100% wordt ook 100% geeist, elk bont veertje valt dus af).
Aanvullingen hierop: we vragen  stellen bij zowel corona en consort (klasse 45 en 46) , de vogels moeten per stel van hetzelfde broedjaar zijn en zoveel mogelijk identiek zijn, deze vogels doen niet mee bij de enkelingen.
– in de klassen 25 t/m 28  komen alle intensieve glosters te weten: goudgroen, goudbruin, goudagaat, goudisabel en daarbij ook de intensieve grizzle. Ook alle bontvormen van deze kleuren horen in deze klassen thuis.
– in de klassen 35 t/m 40  komen alle Glosters met een witte grondkleur. Hier is geen splitsing van schimmels en intensieven. De witte en gele grizzles moet worden ingeschreven in klasse 41 . De zilveragaat en zilverisabel horen in de klassen 43/44
         
4. Uw inschrijfformulier dient uiterlijk woensdag 30 oktober (inschrijfformulieren die later binnenkomen worden geweigerd) in het bezit te zijn van onze secretaris G.K.M.Schrumpf, Indusstraat 29 , 1448CW Purmerend. U kunt natuurlijk ook het ingevulde formulier of een scan daarvan e-mailen naar  g.schrumpf@upcmail.nl.   Let op: GEEN kort overzicht van uw ingezonden vogels in een email. Er wordt uitsluitend een gescand of digitaal ingevuld inschrijfformulier per email als inschrijving geaccepteerd. Vraag via eerder genoemd emailadres een digitaal formulier aan of download het via www.engs.glosters.nl  Vanaf 30-10-2019 is een wijziging op uw inschrijfformulier niet meer mogelijk!! Het inschrijfgeld is € 1,50 per vogel (stellen 3,–) voor leden van onze club. Aan niet-leden vragen we € 2,50 (stellen 5,–) . Jeugdinzenders betalen de helft. De verplichte catalogus, administratie en porto bedraagt € 5,–.

Het inschrijfgeld storten op rekening
BIC.RABO.NL24
NL04 RABO 0384 469280 t.n.v. ENGS.

INBRENGEN
5.      Het inbrengen van de vogels is op zaterdag 9 november tussen 7.30 en 8.30 uur in de zaal van het Dans- en Partycentrum Fokker, IJweg 1094 te Hoofddorp.
Tijdens het inbrengen accepteren we alleen absenten, geen wijzigingen van klassen.

6.      De Glosters dienen bij voorkeur  ingebracht te worden in de z.g.n. Engelse Glosterkooi met groene achterwand of de Nederlandse universeelkooi. Er dient zand of zaad op de bodem te liggen. De tentoonsteller voorziet de vogels van water en voer. Alle kooien moeten tijdens de keuring voorzien zijn van drinkwaterflesjes, die eventueel omgekeerd kunnen worden opgehangen. Na de keuring kunnen de vogels drinken. Vuile en onreglementaire kooien worden geweigerd. Kooinummers dienen in het midden vastgeplakt te worden.

KEURING

7.      Inzenders mogen tijdens de keuring in de keurruimte aanwezig zijn. Er wordt gekeurd naar de Britse standaard en op Britse wijze. D.w.z. dat de keurder de vogels in hun klasse plaatst van de eerste tot de zevende plaats. Er worden geen punten noch keurbriefjes afgegeven.

8.       De keuring is dit jaar in handen van ook nu weer vier Engelse keurmeesters: n.l. Keith Baker, Eddie Wells, Martyn Fairfield en Steve Chennels

Na de keuring zullen zij in de zaal aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden.

PRIJZEN : DE GLOSTERBEELDJES ZIJN WEER TERUG !!!
9.      Rozet + glosterbeeldje op hoge voet zijn te verdienen voor de Best Gloster, de Best Corona en de Best Consort in Show en voor de Best Junior.

10.      Er is een plaquette voor de beste gele, groenbonte, groene, intensieve, cinnamon, blauwe, grizzle , de beste overige kleuren en het beste stel. De Dave Norris memorial is voor de beste blauwe.

11.      Voor alle winnaars van de 48 klassen is er een glosterbeeldje mits er in de klasse minstens 7 vogels gekeurd worden. Worden er minder dan 7 vogels in een klasse gekeurd, dan krijgt de eerst geplaatste gloster een clubrozet op de kooi. Wint iemand meer dan 1 klasse met minstens 7 gekeurde vogels dan is er voor de desbetreffende inzender een dubbel beeldje beschikbaar. Ook voor het beste stel is er een dubbel beeldje.

OPENING
12.      Na de keuring streven we ernaar om de tentoonstellingsruimte om 13.30 uur te openen. De prijsuitreiking van de Specials is om ongeveer 16.00 uur. Vanaf 15.00 uur kunnen de gewonnen klassenprijzen worden opgehaald bij het seceriaritaat.(zie artikel 11) Na de prijsuitreiking wordt begonnen met het uitkooien.

VERKOOP
13.       Tijdens de TT is het voor inzenders mogelijk om vogels te verkopen. Deze vogels dienen bij het inbrengen van de wedstrijdvogels bij de verkoopafdeling afgeleverd te worden.

14.      De verkoopklasse gaat om 10.00 uur open en sluit om 15.00 uur.

15.      De kosten van verkoop van vogels bedragen 10% van de opbrengst van de verkochte vogel(s).
Contante afrekening van verkochte vogels vindt plaats bij het uitkooien van de overgebleven verkoopvogels om 15.00 uur.

16.        We keuren de zgn. “kofferbakverkoop” op de parkeerplaats nabij de tentoonstellingsruimte ten zeerste af. Een eerder verkochte vogel afdragen aan een liefhebber die ook tijdens onze show aanwezig is, blijft natuurlijk mogelijk. We treden echter op tegen (al of niet grootschalige) verkoop vanuit de auto. We bieden iedere inzender de mogelijkheid om vanuit een grote verkoopklasse zijn/haar vogels op een diervriendelijke manier te koop te zetten.

ALGEMEEN
17.    Bezwaren dienen tijdens de tt schriftelijk bij het bestuur  ingeleverd te worden. De
beslissingsbevoegdheid ligt in alle gevallen bij het bestuur.

18.   In alle voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Voor alle inzenders zal er een attentie zijn vanwege het jubileum.

Het bestuur van de ENG

Comments are closed.